Category: Lò quay gà vịt 2 tầng 8 xiên mái che inox 100%

Lò quay vịt gà dùng than gắn động cơ tự động
2 tầng quay, cửa tủ, mái che
loại 2 tầng 8 xiên
loại 2 tần 10 xiên
loại 2 tầng 12 xiên